Felanmälan dygnet runt

Ring 031-27 23 15

Mölndal Energi och miljön

 

Elens ursprung

Som privatperson får du hos oss automatiskt ursprungsgaranterad (UG) förnybar el, i vårt fall kommer elen från biokraftverk eller vattenkraftverk. 
Du kan också välja att uppgradera till el märkt med ursprungsgaranterad Bra Miljöval som har ett ytterligare miljövärde.
För företag är det även möjligt att välja ospecificerad el vilket innebär att man får en mix av all den el som produceras i norden och som inte sålts separat som tex vatten- och bioel.

Ursprungsgaranterad vattenel, bioel samt el märkt med Bra Miljöval är alltid 100 % förnybart.
Den nordiska elmixen bestod år 2012 av 28,4 % förnybar el, 38,2 % kärnkraftsel och 33,4% fossil el.

Enligt lag ska alla elhandelsföretag lämna uppgifter om elens ursprung samt information om miljöpåverkan till sina kunder rörande den el som såldes föregående år. Totalt var 39,1 % av vår sålda el förra året ursprungsgaranterad, resterande mängd köptes in som Nordisk elmix.
Längst ned på sidan kan du se ett diagram med ursprunget för all den el som Mölndal Energi sålde under 2012.

Miljöpåverkan

Nedan kan du se vilken påverkan på miljön som sker i form av CO2-utsläpp och kärnbränsleavfall per kWh beroende på vilken el du köper. 

 

Nordisk elmix

Bra Miljöval & UG Förnybar el 

MEABs totala elmix

CO2-utsläpp

258 g/kWh

6 g/kWh

158 g/kWh

Kärnbränsleavfall

1 mg/kWh

0 mg/kWh

0,61 mg/kWh

Här kan du räkna ut hur mycket koldioxid du släpper ut varje år från den el du använder samt vad det skulle kosta att gå över till Bra Miljöval-el. Räkna ut min miljöpåverkan

Miljödata presenteras baserad på driftsdata, dvs påverkan på miljön under den tid då kraftverken producerar el. Uppgifter om nordisk elmix är hämtade från Energimarknadsinspektionen och uppdateras ca 6 månader in på det följande året.

Genom att välja  Bra Miljöval-el bidrar du till att minska din klimatpåverkan men det allra bästa för miljön är att minska din energiförbrukning. Tänk därför på att den bästa kWh alltid är den som inte används oavsett vilken typ av el det är, och att el bara ska användas till det som just el är bra till. Att tex använda el för att skapa ljummen luft att värma upp ett hus med är slöseri om man har tillgång till fjärrvärme enligt primärenergibegreppet.
 
Läs mer om Bra Miljöval.
 

Nordisk elmix 2012

 
 
Graph
 

Mölndal Energis elmix för 2012

 
 
Graph
 

Bra miljöval elmix

 
 
Graph