Kundservice

Du är alltid välkommen att ringa eller skicka ett mail till vår kundservice. Många frågor kan du också få svar på här på hemsidan.

Felanmälan dygnet runt

Ring 031-27 23 15

Klimat och miljöskolan

Ingen prisjustering 1 januari 2014

Det blir ingen årlig justering av fjärrvärmepriserna i januari 2014 för kunder med normalprislista. Istället behåller vi nuvarande priser till 1 juli då vi inför en ny enklare prismodell. Den nya prismodellen stärker sambandet mellan pris och användning och gör det lättare för våra kunder att påverka kostnaden. Läs mer om den nya prismodellen för fjärrvärme nedan: 


Ny enklare prismodell för fjärrvärme

Den 1 juli 2014 inför vi en ny prismodell för fjärrvärme. Det gör vi för att stärka sambandet mellan pris och användning.  Prismodellen speglar den faktiska energianvändningen bättre och är ett resultat av vår kunddialog. Förändringen innebär att du som kund lättare kan förstå och påverka dina kostnader. 
Nytt är att alla avgifter försvinner och prissättningen bygger helt på uppmätta värden. Rättvisan ökar eftersom varje kund betalar för sina kostnader. Dessutom kommer det bli möjligt att göra olika val och tillval.

Vi vill gärna arbeta aktivt tillsammans med våra kunder för att förbättra energianvändningen. Det vinner alla på.  Den nya prismodellen innebär att den som sparar energi och agerar miljöklokt premieras. Under vintern och våren kommer vi vid flera tillfällen berätta mer om den nya prismodellen.
Här har vi samlat några vanliga frågor och svar, du kan naturligtvis också kontakta vår kundservice.

Normalprislista tom 2014-06-30 för utskrift
Prislista from 2014-07-01 för utskrift

Ni har alltid möjlighet att förbättra er effektivitet i er anläggning. Behöver ni hjälp med detta så ring oss så kan vi hjälpa er med att se till att just er anläggning blir så effektiv som möjligt.
Med effektiva anläggningar i era fastigheter blir också hela fjärrvärmenätet effektivare och vi kan långsiktigt hålla lägre priser på värme till er. För att ni själva skall kunna veta om ni har en effektiv anläggning så kan ni göra en kontrollberäkning enligt nedan:
Summan skall vara större än 50 = (Energi i kWh)/(Flödet i m³)

Nedan kan ni jämföra hur kostnaderna kan variera beroende på hur mycket energi ni använder
(priser exkl. moms)

Flerbostadshus
Årlig förbrukning (kWh) Total kostnad (kr/år) Varav fast del (kr/år) Varav rörlig del (kr/år)
80 000 53 349 2 400 50949
193 000 125 313 2 400 122 913
500 000 310 886 9 600 301 286
1 000 000 608 590 28 400 580 190
Lokaler
Årlig förbrukning (kWh) Total kostnad (kr/år) Varav fast del (kr/år) Varav rörlig del (kr/år)
80 000 58 170 2 400 55 770
193 000 135 460 9 600 125 860
500 000 335 663 9 600             326 063
1 000 000 651 150 28 400 622 750