Kundservice

Du är alltid välkommen att kontakta vår kundservice. Många frågor hittar du också svaret på här på hemsidan.

Felanmälan dygnet runt

Ring 031-27 23 15

Mölndal Energi och miljön

 

Teckna elavtal med oss!

Fjärrvärmens miljöfördelar jämfört med oljepanna

Den miljöomställning som fjärrvärmen i Sverige har möjliggjort har inneburit att utsläppen av koldioxid minskat med motsvarande en femtedel av hela Sveriges nuvarande utsläpp. Men fjärrvärme har olika stor miljöpåverkan beroende på hur den produceras. Hos oss kan alla kunder själva välja vilken typ av fjärrvärme de vill köpa genom att göra ett aktivt val.
Mölndal Energis kunder kan välja mellan att köpa ospecificerad fjärrvärme som baseras på en bränslemix av förnybara bränslen, torv och fossila bränslen eller Bra Miljöval fjärrvärme som enbart baseras på biobränslen. Köper du Bra Miljöval fjärrvärme minimerar du din miljöpåverkan.

Ur ett miljöperspektiv är det viktigare att spara på el än fjärrvärme eftersom fjärrvärme kräver mindre primärenergi.  Därför bör man använda fjärrvärme till så mycket som möjligt om det finns möjlighet. El är ett fantastiskt energislag men ska bara användas till det som just el är bra till. Att tex använda el för att skapa ljummen luft att värma upp ett hus med är slöseri om man har tillgång till fjärrvärme enligt primärenergibegreppet

Nedan kan du beräkna hur mycket emissioner du sparar vid en övergång från egen oljepanna* till fjärrvärme från Mölndal Energi. Skriv in årsförbrukningen av eldningsolja, tryck beräkna och läs av resultatet i tabellen. Beräkningen är baserad på 2009 års emissionsvärden. 

* Genomsnittlig oljepanna. Källa: NUTEK-Miljöanpassad effektiv uppvärmning (1996)

Årsförbrukning olja i m³

Besparing luftutsläpp
Svavel [kg] NOx [kg] Stoft [kg] CO2 Fossilt [kg]