Felanmälan dygnet runt

Ring 031-27 23 15

Mölndal Energi och miljön

 

Villkor för kvalitetsmärkningen Reko

Vi som är kvalitetsmärkta som en Reko fjärrvärmeleverantör måste leva upp till särskilda villkor för att få vara med i kvalitetssystemet. Då vi ansökte till Reko fjärrvärme skickade vi in en ansökan och en verksamhetsgenomlysning som beskriver hur vi lever upp till uppsatta villkor.
 
Öppenhet
Ekonomiskt särredovisa fjärrvärmeverksamheten 
• Publicera information om verksamheten
• Lämna statistik till Svensk Fjärrvärme för publicering

Jämförbarhet
Avtal ska finnas mellan kund och leverantör
• En publik prislista ska finnas
• En rekommendation är att prisförändringar helst inte sker mer än en gång/år
• Kunden ska ha möjlighet att köpa enbart delar av sitt värmebehov
• Leverantören åtar sig att lämna bindande offert för anslutning till kunden

Förtroende
Leverantören ska årligen inbjuda sina kunder till informationsmöte
• Leverantören ska aktivt verka för att kundforum upprättas
• Mottagande av synpunkter från kund ska bekräftas inom 10 dagar
• Leverantören ska avisera planerade störningar i god tid