Kundservice

Du är alltid välkommen att kontakta vår kundservice. Många frågor hittar du också svaret på här på hemsidan.

Elens utsläpp

Fjärrvärmens utsläpp

Vår 10-i-topplista avseende miljöpåverkan

Miljöaspekter är sådant som påverkar eller kan påverka den yttre miljön t.ex. förbrukning av resurser eller utsläpp till luft, mark och vatten.
Vi har kartlagt de miljöaspekter som finns i vår verksamhet och bedömt vilka 10 som är mest betydande dvs. vilka som ger störst miljöpåverkan. Listan uppdaterades senast 2011-04-25 och aspekterna är inte rankade internt i listan.
Det är vanligast med negativa miljöaspekter men vi har även två aspekter som har en positiv miljöpåverkan (fetstilt) dessa aspekter innebär att alternativ som är sämre för miljön ersätts.

Vår lista hjälper oss att lägga fokus på rätt ställe i vårt miljöarbete. Under år 2011 har företaget som mål att förbättra samtliga 10 punkter jämfört med 2009 års nivåer.

1. Försäljning av fjärrvärme
- Indirekta miljöaspekter

2. Försäljning av förnybar el
- Indirekta miljöaspekter

3. Inköp och upphandling
av varor, tjänster, entreprenörer eller andra uppdragstagare
- Indirekta miljöaspekter

4. Bränsleleveranser
- Indirekta miljöaspekter

5. Energiproduktion

- Förbrukning av förnybara naturresurser
- Förbrukning av långsamt förnybara naturresurser
- Förbrukning av ändliga naturresurser
- Elförbrukning
- Kemikalieförbrukning
- Utsläpp till luft
- Alstring av avfall (aska)

6. Distribution av fjärrvärme och underhåll hos kund
- Energiförluster

7. Eldistribution
- Nätförluster

8. Transporter i tjänsten
- Förbrukning av ändliga naturresurser
- Utsläpp till luft

9. Avfallshantering
- Avfallshantering inkl. farligt avfall

10. Personalens engagemang och miljömedvetenhet
- Indirekta miljöaspekter