Kundservice

Du är alltid välkommen att kontakta vår kundservice. Många frågor hittar du också svaret på här på hemsidan.

Elens utsläpp

Fjärrvärmens utsläpp

Vad gör Mölndal Energi för miljön?

Det globala klimatet håller på att förändras. Som vi ser det finns det bara en väg att gå- vi måste också förändras. Miljöfrågor är något som vi brinner för på Mölndal Energi och som vi arbetar mycket aktivt med. Det råder inga tvivel om att energiförsörjningen i framtiden måste bli klimatneutral och energieffektiv. På Mölndal Energi försöker vi vara lite ärligare och lite mer jordnära än våra konkurrenter, vi anser att vi har ett stort ansvar som kommunalt energiföretag och vi tar vårt uppdrag på största allvar.
Den miljöutmaning som Mölndal Energi fokuserar på främst är att minska utsläppen till luft av bland annat koldioxid, så att vi kan bidra till att växthuseffekten minskar. Vi har valt att angripa dessa utmaningar på följande sätt:                                                

1. Vi ska minska miljöpåverkan från vår egen produktion
Mölndal Energi har byggt ett nytt biobränsleldat kraftvärmeverk. Miljardinvesteringen Riskulla KVV  togs i drift sent på hösten 2009 och är Mölndals största miljösatsning genom tiderna.

2. Vi ska erbjuda våra kunder produkter med låg miljöpåverkan
 Inte alla vet att fjärrvärmebranschen har betytt mer än någon annan bransch för att minska koldioxidutsläppen i Sverige. Mölndal Energi expanderar fjärrvärmenätet i Mölndal varje år för att erbjuda så många som möjligt uppvärmning genom fjärrvärme. Vi var dessutom först i Sverige med att kunna erbjuda både el och fjärrvärme märkt med  världens tuffaste miljömärkning, Naturskyddsföreningens miljömärke Bra Miljöval.

3. Vi ska vägleda våra kunder till att välja rätt produkter och till att använda dem på rätt sätt
Det ska vara enkelt att komma i kontakt med oss, hos oss behöver du inte sitta i telefonkö eller göra en massa knappval. Mölndal Energis kundservice har mycket hög tillgänglighet och finns tillgänglig för att svara på frågor men också för att bolla idéer och ge råd kring hur du som privatperson kan minimiera din miljöpåverkan, beroende på vilka avtal du väljer. Det är bara att ringa, maila eller komma förbi en sväng!

HUR ARBETAR VI?

Grunden i vårt miljöarbete är vår miljöutredning, det är en djupgående nulägesanalys över vilka förutsättningar som finns utanför och inom Mölndal Energi. Vi har även identifierat våra mest betydande miljöaspekter, eller vår "miljötopplista". Det är där vi påverkar miljön mest och således även där vi kan göra mest nytta med miljöåtgärder. En stor miljöutredningen genomförs var 5e år eller vid stora förändringar, den senaste utredningen gjordes hösten 2013 och tittade även på de utmaningar som väntar de närmsta åren. Alla medarbetare inklusive ledning samt styrelse har fått en grundlig genomgång av miljöutredningen så att vi alla kan arbeta tillsammans fär att minska vår miljöpåverkan. Miljöaspekterna ses sedan över årligen för att se om några förändringar har skett.

Utifrån vår miljöutredning har vi formulerat en miljöpolicy som vi sedan brutit ned till årliga miljömål. Denna röda tråd följer vi för att vi alltid ska vara säkra på att vi arbetar med rätt saker.

Vi är certifierade för miljö, kvalitet och arbetsmiljö och vårt integrerade ledningssystem är verktyget för att dagligen arbeta mot målen och säkerställa att vi ständigt förbättras.

Mölndal Energis "Miljötopplista":