M�lndal Energi
M�lndal Energi

FJÄRRVÄRMEPRISER

Här kan du själv räkna ut ditt fjärrvärmepris.
Räkna ut fjärrvärmepriset

Fjärrvärme är ett bra val om du vill ha ett prisvärt och tryggt uppvärmningsalternativ med en mycket liten miljöpåverkan. Vår prismodell baseras på den faktiska energianvändningen och är ett resultat av vår kunddialog. Avsikten är att du som kund lättare ska kunna förstå och påverka dina kostnader. 

Vi vill gärna arbeta aktivt tillsammans med våra kunder för att förbättra energianvändningen. Det vinner alla på. Den nya prismodellen innebär att den som sparar energi och agerar miljöklokt betalar mindre. 
Här har vi samlat några vanliga frågor och svar.

Prislista Fjärrvärme Företag

Här kan du läsa mer om Bra miljöval värme.

Ni har alltid möjlighet att förbättra er anläggnings effektivitet. Behöver ni hjälp med detta så ring oss så kan vi hjälpa er med att se till att anläggningen blir så effektiv som möjligt.
Med effektiva anläggningar blir hela fjärrvärmenätet effektivare. På så sätt kan priserna långsiktigt hållas nere. För att ta reda på om er anläggning är effektiv kan ni göra nedan kontrollberäkning:
Summan skall vara större än 50 = (Energi i kWh)/(Flödet i m³)

Rätt till förhandling, medling och uppsägning
Är du som kund inte nöjd med det nya fjärrvärmepriset har du möjlighet att framställa en begäran om förhandling med Mölndal Energi. En sådan framställan skall göras senast tre veckor från dagen då du blev underrättad om det nya priset.

Om förhandlingen inte leder fram till en överenskommelse mellan dig och Mölndal Energi om det nya fjärrvärmepriset kommer vi att meddela dig att förhandlingen är avslutad. Du har då möjlighet att ansöka om medling hos Fjärrvärmenämnden. Ansökan om medling skall ha kommit in till Fjärrvärmenämnden senast tre veckor från den dag Mölndal Energi meddelat att förhandlingen avslutats.

Vill du säga upp avtalet om fjärrvärme till följd av det nya fjärrvärmepriset, har du rätt att göra det senast två månader från den dag du underrättats om det nya priset. Denna rätt att säga upp avtalet gäller oavsett om du begärt förhandling eller medling om det nya fjärrvärmepriset.

Om du begärt förhandling avseende det nya fjärrvärmepriset, och förhandlingarna inte resulterat i någon överenskommelse, har du rätt att säga upp fjärrvärmeavtalet senast tre veckor från den dag Mölndal Energi meddelat dig att förhandlingarna avslutats.

Om du har ansökt om medling avseende det nya fjärrvärmepriset, och medlingen inte resulterat i någon överenskommelse, får du säga upp avtalet om fjärrvärme senast tre veckor från den dag Fjärrvärmenämnden meddelat beslut att avsluta medlingen eller, om ansökan lämnas utan bifall, senast tre veckor från dagen för detta beslut.

Om du säger upp avtalet till följd av det nya fjärrvärmepriset, upphör avtalet att gälla tre månader från dagen för uppsägningen.