M�lndal Energi

ERSÄTTNING VID ELAVBROTT

Om du drabbas av ett elavbrott som varar mer än 12 timmar kan du ha rätt till avbrottsersättning. Läs mer om detta på Konsumenternas Energimarknadsbyrå.