<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Vad händer i nätet?

Här ser du vad som händer i elnätet just nu – och vad vi planerar i framtiden.

Planerade och pågående projekt

För att säkerställa en stabil och trygg elleverans gör vi ständiga förbättringar i vårt elnät. Förbättringarna innefattar allt ifrån uppgradering av utrustning till utbyggnad och förstärkning av själva ledningsnätet.


Detta är på gång just nu:

Nedgrävning av luftledning (klart dec 2020)

Mölndal Energi Nät bygger just nu om elnätet längs Kungsbackavägen. Anledningen till ombyggnationen är att förstärka elnätet och därmed minska risken för avbrott. Luftledningar raseras och ersätts med markkablar. Arbetet planeras att vara klart i december 2020.

Leveranssäkerhetsprojektet  (klart 2038)

Vi strävar ständigt efter att förbättra vår leveranssäkerhet och har därför satt ett mål att 2038 vara Sveriges tryggaste elnät. För att uppnå detta mål har vi startat projektet Noll kundupplevda fel. Projektet innefattar en ökad digitalisering och automatisering av elnätet samt andra åtgärder som bidrar ökad trygghet för våra kunder.

Stadsutvecklingsprojekt - utbyggnad av elnätet

Mölndals Stad har många stadsutvecklingsprojekt igång. För att nämna några Pedagogen Park, Forsåker, GoCo. I alla dessa projekt är Elnät med och drar fram nya kablar både till och inom områdena. Samtidigt ser vi över hur vi kan stärka vårt befintliga nät.