<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Solceller

Världens energiförsörjning genomgår en omställning till förnybart. I den omställningen har solen en särskild betydelse som energikälla.

Prata med en specialist

Solcellstjänster

Vi hjälper företag att komma igång med att producera egen solel. Du kan också teckna avtal med oss för att sälja den överskottsproduktion av solel som uppstår.

Solcellsanläggning

Med våra samarbetspartner kan vi erbjuda kompletta solcellsanläggningar. Tillsammans med våra andra tjänster underlättar vi certifikatsansökan och gör det enkelt att börja producera och sälja överskott av solel.

Solansökningar

Vi hjälper dig med ansökningar till Energimyndigheten för elcertifikat (Cesar), bidrag, andra tillstånd samt att ansöka om konto för utbetalning av elcertifikat.

Solmättjänster

Vi tar hand om din solelmätare. I tjänsten ingår:

  • Hyra av 4#-mätare och GPRS-abonnemang
  • Montagekostnad
  • Insamling av timvärden

Som ombud för dig skickar vi dessa via Ediel-trafik till Energimyndighetens Cesar-system för beräkning och underlag för elcertifikatstilldelning.

Prata med en specialist

Sälj din solel till oss

Vi köper elen som produceras i din anläggning. Oavsett om du producerar solel för eget bruk och får tillfälliga överskott, eller om du producerar solel enbart som intäktskälla, köper vi den el din anläggning kan leverera ut på nätet.

Fungerar solcellerna även om det blir strömavbrott?

Kan man utgå ifrån att solcellerna fungerar även om strömmen går? Svaret är faktiskt både ja och nej.