Hur bestäms mitt elpris?

Elpriset du i slutändan betalar består egentligen av flera olika delar. Själva grundpriset sätts på den nordiska elhandelsplatsen, Nordpool, och utgör så klart den största delen. Sedan tillkommer kostnaden för elcertifikat. Den här kostnaden kan periodvis vara ganska hög. Svenska Kraftnät tar ut avgifter som på olika sätt finansierar det svenska kraftsystemet. Nordpool tar också ut en avgift för varje kWh som handlas. Slutligen tillkommer kostnaden för ursprungsgarantier som garanterar att det produceras förnybar el till alla som har ett sådant avtal samt moms.

Du kan läsa mer om detta i vår bloggpost Hur fungerar elmarknaden?