Hur ofta kommer fakturorna?

Du kan välja att få din faktura varje eller varannan månad. Om beloppet på fakturan understiger 30 kr förs beloppet över på nästkommande faktura.