Jag behöver ändra min anslutning, hur gör jag?

Om du vill ändra din befintliga elanslutning, kontaktar du oss. Vi behöver veta följande:

1. Adress där ändringen skall ske.

2. Beskrivning av önskad ändring, gärna tillsammans med en ritning eller skiss.

3. Information om vilken behörig/auktoriserad elinstallatör som anlitats.

4. Dina kontaktuppgifter.

Vi återkommer inom 14 dagar. Du kan också använda vår föranmälansblankett.