Kan jag vänta med betalning av fakturan?

Om du inte kan betala din faktura bör du kontakta vårt Kundcenter innan den förfaller. Vi tar då ställning till om anstånd är möjligt