Vad betyder överfört belopp på min faktura?

På specifikationen på sida två på fakturan kan du se vilken faktura beloppet avser. Det handlar oftast om en tidigare faktura under 30 kr, eller en ränta från tidigare faktura.