Varför får jag fakturor både från min nätägare och från Mölndal Energi?

För att du ska få el till din bostad behöver du ha två olika elavtal. Det ena är ett nätavtal med det elnätsbolaget som äger elnätet där du bor. Detta avtal tecknar du när du flyttar in på din adress. Du betalar till elnätsbolaget för att du ska få el transporterad till dig.
Du behöver även köpa elen som du använder av någon. För att köpa elen som du använder tecknar du ett elhandelsavtal med ett elhandelsföretag.
En del upplever att de betalar dubbelt för sin el men i själva verket betalar man för två olika tjänster.

Här kan du läsa mer om hur det fungerar.