Varför får jag så olika fakturabelopp?

Det beror på att vi debiterar faktisk förbrukning, d.v.s. exakt det antal kWh som förbrukats i debiteringsperioden. Ofta förbrukar man mer el under vintern, framför allt om bostaden värms upp med el. Du kan följa din förbrukning på Mina sidor. Har du avtal med fast pris debiterar vi samma pris per kWh. Har du däremot avtal med rörligt pris kommer elpriset att variera från månad till månad.