Varför får jag så olika fakturabelopp?

Det beror på att vi debiterar faktisk förbrukning, d.v.s. exakt det antal kWh som förbrukats i debiteringsperioden. Ofta förbrukar man mer el under vintern, framför allt om bostaden värms upp med el. Du kan följa din förbrukning på Mina sidor och i vår app Watter. Har du avtal med fast pris debiterar vi samma pris per kWh. Har du däremot avtal med rörligt pris kommer elpriset att variera från månad till månad.