Varför har jag så hög elförbrukning?

Elförbrukning varierar alltid

Först och främst, elförbrukningen varierar från månad till månad. Oftast är den högre under vinterhalvåret. Förbrukningen blir också högre om du har direktverkande el som värmer upp bostaden.

Vissa saker drar extra mycket el

Om man plötsligt får högre förbrukning kan det bero på att man kopplat in någon apparat eller funktion som drar mycket ström utan att man är medveten om detta. Till exempel golvvärme eller handdukstorken i badrummet är typiska funktioner som drar mycket ström utan att man kanske inser det. 

Något kan vara fel

I sällsynta fall kan ökad förbrukning bero på något tekniskt fel. Det är nätbolaget för din adress som ansvarar för att läsa av din elmätare och se till att du blir debiterad rätt förbrukning. Om du är nätkund hos oss och misstänker att du blivit debiterad en felaktig förbrukning kan du kontakta Kundcenter för vidare felsökning. Om du bor utanför vårt nätområde måste du kontakta ditt lokala nätbolag för vidare hjälp.