Nära och enkelt med passion för miljön

Frågor och Svar

FAQ - Svar på vanliga frågor som vår Kundservice får

Fakturafrågor

Varför får jag fakturor både från min nätägare och från Mölndal Energi?

Som elkund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal med det elnätsföretag som äger elnätet där du bor. Avtalet tecknas när du anmäler inflyttning. Det andra är ett elhandelsavtal med det företag som du köper el av, ditt elhandelsföretag.

Hur gör jag för att betala min faktura via E-faktura eller autogiro?

E-faktura registrerar du på din banks hemsida. Autogiro kan du antingen registrera på din banks hemsida eller på vår hemsida www.molndalenergi.se/Kontakta oss. Du behöver ha ditt kundnummer hos oss och ditt kontonummer till hands.

Kan jag få min faktura per e-mail?

Ja, lämna din e-mailadress under Kontakta oss på vår hemsida och tala om att du vill ha fakturan per e-mail så registrerar vi det.

Hur ofta kommer fakturorna?

Om din årsförbrukning är över 5000 kWh får du faktura varje månad. Har du lägre förbrukning än 5000 kWh får du faktura varannan månad.

Vad betyder överfört belopp på min faktura?

Det betyder att beloppet att betala på din tidigare faktura var under 100 kr så vi har fört över posten till denna faktura.

Varför får jag en betalningspåminnelse på en faktura jag redan betalt?

Det tar ett par dagar innan betalningar finns i våra system, så påminnelsen är utskickad under dessa dagar. Påminnelseavgiften tas bort med automatik eftersom fakturan är betald.

Jag har inte fått min faktura…

Vi skickar våra fakturor med B-post första vardagen efter den 5:e i månaden. På www.molndalenergi.se/Mina Sidor kan du se dina fakturor ca en vecka innan de kommer med posten. Om du väljer att betala med e-faktura finns fakturan på din bank redan efter 2 dagar.

Varför är fakturan olika hög vid olika tillfällen?

Det beror på att vi debiterar faktisk förbrukning, dvs exakt det antal kWh som förbrukats i debiteringsperioden. Ofta förbrukar man mer el under vintern, framför allt om bostaden värms upp med el. Du kan följa din förbrukning på www.molndalenergi.se /Mina Sidor. Om du har ett avtal med rörligt pris så ändras det månadsvis.

Jag har inget avtal med er, varför har jag fått en faktura?

Om du har blivit kontaktad av ett förmedlingsföretag per telefon så du kan ha tackat ja till att få hjälp med dina avtal via en fullmakt. Du ska ha fått avtalsbekräftelse per brev eller mail.

Anmälan av kontonummer för återbetalningar

Mölndal Energi använder sig av Utbetalningssystem (SUS) för utbetalningar.
  • Hur sker anmälan till SUS-registret?
    Enklaste sättet är att anmäla konto via www.swedbank.se/kontoregister. Där kan du som kund anmäla ditt kontonummer, oavsett bank. Anmälan av kontonummer med e-legitimation går igenom med en gång. Anmälan utan e-legitmation kan ta upp till 14 dagar pga kontonumret dubbelkollas mot personnummer av Bankgirot. Finns det inte tillgång till internet går det att anmäla sig via bankkontor, Swedbank alternativt din egen bank.
  • Vilket kontonummer kan du anmäla?
    Kontonummer som du som kund hos Mölndal Energi AB äger eller är medkontohavare på. Personnumret måste på något sätt vara registrerat mot kontonumret.
  • Vad händer om inget konto finns kopplat?
    Utbetalningen hamnar på en avi som du får ta med till ditt bankkontor alternativt ombud som har samarbete med Kuponginlösen. I samband med inlösen av avin rekommenderar vi alltid att registrera ett nytt konto.

Saknar du din faktura?

Från och med juni har Mölndal Energi anslutit sig till den digitala brevlådan Kivra. Du som är ansluten till Kivra och tidigare fått pappersfaktura från oss kommer nu att få din faktura i Kirva. Du kan alltid logga in på Mina Sidor och se dina fakturor.

Flyttanmälan, uthyrning etc

Hur anmäler jag att jag flyttar in eller ut?

Flyttanmälan kan du göra på www.molndalenergi.se/Kontakta oss. Om du redan är kund kan du även göra flyttanmälan på Mina Sidor.

Hur gör jag om jag ska hyra ut min bostad i andra hand?

Vi rekommenderar att du säger upp avtalet och låter den som hyr bostaden teckna ett eget avtal.

Byta elbolag

Vad gäller om jag vill byta elbolag?

Om du vill teckna avtal med ett annat elhandelsbolag än det du har nu så behöver du veta vilket datum ditt nuvarande avtal går ut och hur lång uppsägningstid du har. Oftast finns denna information på din faktura. Där finns även uppgift om anläggningsid och nätområdeskod som det nya elhandelsbolaget behöver för att kunna teckna ditt nya avtal. Om du tecknar ett nytt avtal innan det gamla går ut finns risken att du får betala en avgift för att avtalet bryts.

Vad gör jag om jag har fått en brytkostnad?

Du har förmodligen bytt elhandelsbolag innan ditt avtal gick ut. Kontakta det nya elhandelsbolaget och säg upp avtalet så fortsätter det gamla att gälla tills det är slut. Sedan kan du byta utan att riskera någon extra kostnad.

Elavtal – våra produkter

Vad har ni för elavtal att välja på?

• Fast pris är en trygg avtalsform som ger dig en bra översikt över dina elkostnader under avtalsperioden, du kan välja 1, 2 eller 3 år. Aktuella priser hittar du på www.molndalenergi.se / Våra elpriser. • Rörligt elavtal innebär att du får olika elpriser varje månad beroende på prisutvecklingen. Är priset på el lågt, betalar du ett lägre elpris och vice versa. • Anvisningspris är ett rörligt pris som justeras i takt med större förändringar på elmarknaden. Du som har ett anvisningspris kan närsomhelst byta till ett elavtal med rörligt eller fast elpris hos oss.

Hur lång bindningstid har jag på mitt avtal?

Bindningstiden står på fakturan men du kan även se det på www.molndalenergi.se / Mina Sidor.

Fjärrvärme

Kan jag få fjärrvärme?

Titta om din fastighet finns med i utbyggnadsplanen. Finns den med där är du välkommen att maila in ditt intresse. Du kommer sedan att bli kontaktad enligt planen. Om din fastighet saknas i planen och du tror att det finns intresse från fler i ditt område eller om du vet att det finns fjärrvärme i närheten så maila oss och berätta.

Vad kostar fjärrvärme?

Hur går det till att få fjärrvärme?

Plockas min gamla panna bort?

Ja, normalt plockar man bort den gamla pannan och ansluter den nya fjärrvärmecentralen på samma ställe. I villor sätts pannan på väggen.

Hur ser det ut på insidan när jag har fått fjärrvärme?

Hur ser det ut på utsidan när jag fått fjärrvärme?

Har vi kommit in i din källare syns ingenting. Har du valt att gå in ovanför marknivå syns en liten låda som skyler en bit av fjärrvärmerören.

Kan jag få vilken värme jag vill när jag har fjärrvärme?

Ja, du väljer själv vilken inställning du vill ha på värmen i radiatorerna.

Kan jag få hur varmt varmvatten jag vill?

Ja, du bestämmer själv hur varmt varmvatten du vill ha.

Hur mäter ni hur mycket fjärrvärme jag använder?

Kan jag ha kvar mitt bundna elavtal när jag får fjärrvärme?

Ja, du kommer fortfarande att använda el till lampor, datorer, spis, med mera. Fjärrvärmen ersätter bara den el som gått åt till värme och varmvatten.

Vad gör jag med skorstenen när jag får fjärrvärme?

Har du haft exempelvis olja eller pellets som uppvärmning har din skorsten varit varm. När du byter uppvärmning till fjärrvärme kommer inte skorstenen att användas. Skydda den så att den inte vittrar sönder.

Hur varmt blir det i pannrummet efter jag fått fjärrvärme?

Har du haft exempelvis olja eller pellets som uppvärmning innan och använt rummet som torkrum kommer du att märka att det blir svalare. Din nya anläggning läcker inte lika mycket värme.

Hur stor är en sådan fjärrvärmecentral?

Till en villa är en fjärrvärmecentral normalt 60 cm bred, 45 cm djup och 120 cm hög.

Vad gör jag med min gamla panna?

Du kan beställa borttransport av oss.

Hur lång tid är jag utan värme när den installeras?

Normalt tar det en dag att installera fjärrvärmecentralen.

Kan jag ta bort min varmvattenberedare när jag får fjärrvärme?

Ja, fjärrvärmecentralen producerar även varmvatten.

Vad gör jag om något är fel med min fjärrvärmecentral?

Då ringer du oss eller en rörläggare. Du kan också teckna ett serviceavtal och få förebyggande underhåll, kontroll och optimering av din fjärrvärmecentral.

Vad gör jag om min panna går sönder innan fjärrvärmen installeras?

Ring oss så kan vi titta på en tillfällig lösning för dig tills installation kan göras.

Behöver jag läsa av min fjärrvärmemätare?

Nej, om allt fungerar som det ska behöver du inte det.
Namn:

Ämne:

Email:

Starta Chatt


Skicka
Avsluta Chatt
Chatta med oss!