<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Bidrag för laddbox: nu en skattereduktion för grön teknik

4 min
Caroline Nyquist Alvarez
4 sep, 2021

Statliga bidrag och skattereduktioner är sätt att uppmuntra oss att välja produkter med omsorg om klimat och miljö och ge klimatsmart teknik en extra skjuts. En morot för den enskilda konsumenten, men som kommer hela klotet tillgodo. Möjligheten att söka bidrag för miljöbilar vet du kanske om, men går det att få bidrag till laddboxen också? Nja, sedan 2021 får du istället en skattereduktion.

Bonus malus uppmuntrar till fler elbilar

Det så kallade bonus malus-systemet infördes 2018 för att öka andelen miljöanpassade fordon och snabba på utfasningen av fossilfordon i Sverige. Det går i praktiken ut på att den som väljer en miljöanpassad bil får en utbetalad bonus (bonus är latin för bra). Bonusens storlek beräknas bland annat efter hur mycket CO2 bilen släpper ut. En elbil ger högsta bonus, medan en laddhybrid ger en lägre – men ändå en bonus. Fossilbilar däremot får istället en malus, vilken kan uppfattas som ett slags extra straffskatt (malus är latin för dålig). Poängen är alltså att det ska vara extra jobbigt om man trots allt väljer en fossilbil.

Allt detta är exempel på ekonomiska stöd (eller hinder, malus) som gör det enklare för oss konsumenter att välja teknik som har mindre negativ påverkan på miljö och klimat.

Vad är egentligen ett bidrag?

I strikt mening är ett bidrag något som ges för att fylla ett visst behov. De flesta tänker nog på bidrag som ett direkt ekonomiskt tillskott, det vill säga en summa pengar som betalas ut för att underlätta betalning av till exempel hyran, barnkläderna eller solpaneler. Men ett bidrag kan ju också vara indirekt i form av rabatt på priset. Direkt eller indirekt bidrag, i slutändan kan dessa ge samma effekt i hushållskassan. Genom detta synsätt kan ju faktiskt olika skattelättnader, till exempel ROT- och RUT-avdrag, också betraktas som ett slags bidrag.

Skattereduktion för laddboxen

Sedan den 1 januari 2021 kan du som privatperson inte längre ansöka om bidrag för installation av laddstation hemma. Det betyder dock inte att du inte får något stöd. Istället för ett ekonomiskt bidrag till installationen får du numera en rabatt – skattereduktion för grön teknik. Det innebär att du kan göra avdrag för 50% av kostnaden för både materialet och arbetet när du låter installera laddboxen där hemma.

Kom ihåg att det finns vissa villkor för att få skattereduktion för grön teknik:

  • Materialet måste köpas från samma företag som gör installationen.
  • Du måste ha betalat in skatt under året som minst motsvarar skattereduktionsbeloppet.
  • Företaget gör avdraget för skattereduktionen på din faktura (när arbetet är slutfört och du har betalat fakturan lämnar företaget in ansökan om utbetalning).
  • Du får maximalt 50 000 kr skattereduktion per person och år för grön teknik (skattereduktionen gäller även solceller och batterilagring, så gör du flera installationer samtidigt kan du överstiga den summan).
  • Skattereduktion för grön teknik ges för installationer som påbörjas, slutförs och betalas under 2021.

Håll dig uppdaterad

Detta är vad som gäller i skrivande stund, men bidrag och skattelättnader ändras ofta i takt med att teknik och samhället gör det. Se därför till att i god tid innan investeringen kolla vad som gäller just nu.

Allt du behöver veta om elbilsladdning

Ladda ner guiden här!

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen