<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Så här fungerar fjärrvärme

solnedgång

I den här guiden förklarar vi hur fjärrvärme fungerar.

Du får fakta och kunskaper om

  • Hur kretsloppet fungerar
  • Olika sätt att producera fjärrvärme
  • För- och nackdelar med fjärrvärme