<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Så tar du hand om din fjärrvärmecentral

I den här guiden på 14 sidor går vi igenom hur du tar hand om din fjärrvärmecentral för att den ska fungera väl och hålla länge.

I guiden hittar du:

  • Kort hur fjärrvärme fungerar.
  • En exempelritning av en fjärrvärmecentral.
  • Hur ofta och när du ska göra en tillsyn och kontroll av din central.
  • Vad en årlig kontroll bör innehålla, exempelvis att titta efter läckor, kontrollera trycket i expansionskärlet och testa säkerhetsventiler. 

Lycka till!