<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Marknadskommentar januari

2 min
Henrik Lyngåker
21 jan, 2021

Det rörliga priset är nu en bra bit lägre än topparna vi såg förra veckan. Det är fortsatt kallt väder, men inte lika kallt som tidigare i januari. Vindkraften går också lite bättre. Samtidigt stiger temperaturen successivt och som helhet ser denna vecka faktiskt ut att bli snäppet mildare än normalt.

Innebär detta att risken för riktigt höga priser är över för den här gången? Det behöver inte vara så. Efter helgen ska det återigen bli riktigt kallt.

Men till skillnad från tidigare i vinter går kärnkraften nu som planerat. För närvarande är det bara Forsmark 1 som inte körs för fullt, men från helgen är det tänkt att även den ska gå på maximal effekt. Då är all kärnkraft i både Sverige och Finland tillgänglig. Vi tror att priserna kan bli mycket höga under enstaka timmar men som helhet ser januaripriset ut att bli relativt normalt.

De fasta priserna har gått upp de senaste veckorna. Det beror på en kombination av kallt väder, högre pris på utsläppsrätter och, framför allt, sjunkande nivåer i de nordiska vattenkraftsmagasinen. Under stora delar av förra året var de fasta priserna mycket låga. Efter den senaste tidens uppgång är de nu tillbaka på mer normala nivåer.

Prenumerera på nyheter