Nära och enkelt med passion för miljön

Nybyggnation av Fjärrkyla och Fjärrvärmeledningar i Storgatan-Frölundagatan

Vecka 35 börjar Mölndal Energi att bygga nya fjärrkyla- och fjärrvärmeledningar med start i Storgatan (Punkt A) till Frölundagatan (punkt B).

Bilden ovan visar var de nya ledningarna ska läggas ned. 

I samband med att Mölndals Centrum byggs om skall för första gången även fjärrkyla byggas. Nya fjärrkylamatningar byggs till kontor och affärsfastigheter. Detta görs för att anpassa ledningsnätet efter den nya utformningen i centrum med nya verksamheter. Samtidigt upprustar vi befintliga fjärrvärmeledningar i Storgatan.

 

 

Påverkas parkering och biltrafik?

På grund av att Storgatan 20150824-20151016 stängs av i riktning mot Mölndals centrum, i höjd med Fässbergskyrkan, kommer trafiken att hänvisas via Terrakottagatan och Häradsgatan. Även de berörda busslinjerna 751 och 25 i riktning mot centrum kommer att gå via Terrakottagatan och Häradsgatan. Tillfälliga busshållplatser anordnas. Vi ber om överseende med de störningar som omläggningen medför.

Under byggtiden är det möjligt att parkera på parkeringsdäcket vid Häradsgatan-Tempelgatan eller parkeringsplatsen vid Tempelgatan. 
För mer detaljerad information om parkering, besök www.molndalsparkering.se eller ring 031-87 54 79.

 

Hur ser tidplanen ut och vem är entreprenör?

 

Senaste nytt finns alltid på vår hemsida. Byggnationen kommer att utföras av Mark & Energibyggarna AB, på uppdrag av Mölndal Energi. 
Byggnationen av ledningarna beräknas vara klar i oktober 2015.

Vem kan man kontakta vid frågor?
Jonas Hanson, projektledare Mölndal Energi AB Tel: 0706-00 03 21
Anders Carlsson, kontaktperson Mark & Energibyggarna AB Tel: 0705-45 95 07
För mer information besök www.molndalsinnerstad.se

Mölndal Energi AB
Besöksadress: Aminogatan 21
431 21 Mölndal 
Tel: 031-86 65 00
Kontaktformulär: Kontakta oss
Hemsida: www.molndalenergi.se 


Aktuellt projekt i pdf-format
Info Storgatan-Frölundagatan
Komplettering Storgatan-Frölundagatan


Tidigare projekt som Mölndal Energi genomfört i innerstadsprojektet:
Info Storgatan-Bergmansgatan
Omläggning fjärrvärme Storgatan
Info Medborgarestigen-Bergmansgatan
Ombyggnad av fjärrvärme- och vattenledningar Barnhemsgatan-Brogatan
Fjärrvärme Häradsgatan-Tempelgatan

 

 

 

 

 

 

Namn:

Ämne:

Email:

Starta Chatt


Skicka
Avsluta Chatt
Chatta med oss!