Nära och enkelt med passion för miljön

Allt fler elbilar ställer nya krav. Mölndal Energi utreder behovet av laddstolpar.

  • 8 september 2017

Vi på Mölndal Energi ska vara en ledande aktör i omställningen till ett hållbart samhälle. Vi brinner för miljöfrågor och arbetar aktivt inom många områden. Vi vet att vi har ett stort ansvar som energiföretag och tar det på största allvar, det är viktigt för oss att vi kan erbjuda bra produkter och vägleda våra kunder att göra bra val. Det är därför naturligt för oss att bidra till utvecklingen av Sveriges framtida laddinfrastruktur.

 

I dag finns det cirka 4,7 miljoner personbilar i Sverige, men bara cirka 4 procent av alla nyregistrerade fordon är fossilfria. Det ställs samtidigt allt hårdare krav på utsläppsminskningar i Sverige och EU.  Sveriges regering har t ex satt som mål att Sverige ska vara fritt från fossila bränslen år 2030. EU har som mål att all trafik i tätorter ska vara utsläppsfri 2050. För att nå målen krävs en omställning av Sveriges fordonsflotta, där en del av lösningen är fler elbilar. Med fler elbilar i transportsystemet uppstår nya behov av laddningsmöjligheter och tillgång till el. För att möta de behoven krävs en utveckling av laddinfrastrukturen, såväl i Sverige i stort, som i vår region.

 

Som led i det arbetet har vi på Mölndal Energi AB, i en gemensam satsning med Skövde Värmeverk AB, Borås Energi och Miljö AB påbörjat en utredning för att kartlägga tekniska aspekter, såsom vilka stolpar och vilka betallösningar som kan vara aktuella vid en utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon i vår region. Vi kommer att söka lösningar som kan passa alla i hela landet. Utredningen kommer att pågå till slutet av september och väntas ge oss värdefull kunskap om detta intressanta utvecklingsområde, så att vi tillsammans med våra kunder kan fortsätta skapa en hållbar värld.

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
Namn:

Ämne:

Email: