Nära och enkelt med passion för miljön

Marknadskommentar 2018-10-16

  • 16 oktober 2018
Molndalenergi MEAB logo
 

Rörligt pris
Det rörliga priset har sjunkit jämfört med inledningen av oktober. I september slogs alla rekord vad gäller nederbörd och i Norge kan vi nu se ett överskott i vattenmagasinen. Producenterna har därför sänkt sina priser. Totalt sett visar den hydrologiska balansen fortfarande på ett underskott, men situationen har förbättrats avsevärt sedan i somras. För kärnkraften ser det också ljusare ut. I Sverige är det bara Ringhals 2 som inte kör på full effekt. Förväntningen till nästa vecka är fortsatt nedsida.

Dagens spotpris Elområde 1: 58,3 öre/kWh
Dagens spotpris Elområde 2: 58,3 öre/kWh
Dagens spotpris Elområde 3: 58,3 öre/kWh
Dagens spotpris Elområde 4: 79,5 öre/kWh

Utveckling sedan förra veckan:  Elpris ner
Förväntad utveckling till nästa vecka:  Elpris ner

Fast pris
Marknaden har varit skakig sedan vår förra marknadskommentar. Men den generella riktningen har varit nedåt – i dag är priset för 2019 ungefär 3 öre/kWh lägre än senast. Förutom att den hydrologiska balansen har förbättrats har priserna för både utsläppsrätter och kol gått ned den senaste tiden.

När det gäller priset på utsläppsrätter har den långa, uppåtgående trenden brutits. I går kom ett brant fall som främst berodde på ökad osäkerhet kring Storbritanniens roll i systemet. Förhandlingar pågår. Det finns en möjlighet att de stannar kvar i systemet men det kan också bli så att en ”hård Brexit” leder till att de lämnar helt och skapar ett eget motsvarande handelssystem. Effekten av det sistnämnda skulle bli att de sålde tillbaka sina kvoter.

Det är svårt att spekulera i vad utfallet blir. Mest troligt kommer priset på CO2 att hålla ställningarna. Det finns en bred politisk vilja att det ska vara om inte dyrt så i alla fall inte för billigt att släppa ut koldioxid. Det betyder ett fortsatt starkt pris.

Utveckling sedan förra veckan:  Elpris ner
Förväntad utveckling till nästa vecka:  Elpris samma 

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
Namn:

Ämne:

Email:

Starta Chatt


Skicka
Avsluta Chatt
Chatta med oss!