Nära och enkelt med passion för miljön

Marknadskommentar 2018-11-12

  • 12 november 2018
Molndalenergi MEAB logo
 

Rörligt pris
Vädret är fortfarande betydligt varmare än normalt för årstiden. Kärnkraften går på full effekt med undantag för Ringhals 2 som är ute för årlig revision. Ändå är det rörliga priset relativt högt. Anledningen är att den hydrologiska balansen har försvagats igen. Det leder dels till förväntningar på högre elpriser längre fram, vilket gör att producenterna inte vill köra för mycket vatten i närtid, och dels till en starkare koppling till priserna på kontinenten – och på kontinenten ser vi inga tecken på nedgång.

Dagens spotpris Elområde 1: 54,5 öre/kWh
Dagens spotpris Elområde 2: 54,5 öre/kWh

Dagens spotpris Elområde 3: 54,5 öre/kWh
Dagens spotpris Elområde 4: 56,7 öre/kWh

Utveckling sedan förra veckan:  Elpris ner

Förväntad utveckling till nästa vecka: Elpris upp 

Fast pris
Efter det stora raset i september, som slog alla rekord vad gäller nederbörd och även innehöll oväntade händelser kring både bränslepriser och en stor marknadsaktör, blev oktober en lugnare månad med betydligt mindre prisrörelser.

I november har priserna tagit fart uppåt igen. Bakom uppgången ligger framför allt vädret, som alltså har svängt om igen och blivit torrare än normalt, men även stigande priser på utsläppsrätter – där har vi sett en uppgång på 25 % sedan månadsskiftet. Marknaden för utsläppsrätter gick upp utan några hinder alls från sommaren 2017 till tidigt i höstas men har sedan dess haft en skakigare resa med branta prisfall och lika branta uppgångar. Det är mycket politik och konjunktur som påverkar dessa priser. En annan faktor är att många agerar på marknaden i rent spekulativt syfte, det vill säga utan att ha några behov för utsläppsrätterna för egen del. Det bidrar också till tvära kast i prisbildningen. Som vi har nämnt tidigare tror vi på en fortsatt stark marknad för utsläppsrätterna så länge vi inte ser en rejäl sättning i konjunkturen.

Utveckling sedan förra veckan: Elpris upp  

Förväntad utveckling till nästa vecka: Elpris samma 

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
Namn:

Ämne:

Email:

Starta Chatt


Skicka
Avsluta Chatt
Chatta med oss!