Nära och enkelt med passion för miljön

Marknadskommentar 2019-01-14

  • 14 januari 2019
Molndalenergi MEAB logo
 

Rörligt pris
Sverige är uppdelat i fyra elområden som alla har sitt eget spotpris. Liknande indelningar finns i Norge och Danmark. Att man delar upp länder i olika elområden har främst att göra med att kapaciteten i näten inte är tillräcklig. I Sverige finns mycket vattenkraft uppe i norr medan elförbrukningen är som högst i den södra delen av landet. När kapaciteten inte räcker till uppstår prisskillnader. Man har helt enkelt en mer ansträngd kraftbalans i söder.

Det finns också ett gemensamt nordiskt elpris. Men priset kan alltså ändå variera mellan länder och elområden. I dag är priset i de fyra svenska elområden ca 5 öre/kWh lägre än det nordiska priset. Så ser det ofta ut vintertid och det beror framför allt på den svenska kärnkraften.

Idag är de svenska priserna ca 54 öre/kWh inklusive avgifter. Vi tror att priserna kommer att gå upp under veckan, framför allt på grund av att temperaturen sjunker. Även nästa vecka ser ut att bli kall. Marknaden prissätter de kommande två veckorna 10 öre/kWh högre än dagens pris. Det är rimligt givet att väderprognoserna håller.

Utveckling sedan förra veckan:  Elpris ner

Förväntad utveckling till nästa vecka: Elpris upp 

 

Fast pris
Trots kylan i prognoserna går de fasta priserna ned lite grand idag. Det beror dels på att prognoserna också innehåller mer nederbörd jämfört med den senaste uppdateringen och dels på en svagare utveckling för kol och utsläppsrätter. När det gäller råvarorna är det tydligt att konjunkturen – eller snarare marknadens förväntningar på konjunkturen – spelar en allt större roll. Både kol och utsläppsrätter påverkas idag också av att man justerat upp temperaturen i de europeiska väderprognoserna. Det leder i sin tur till minskad kolanvändning och därmed till lägre priser.

De fasta elpriserna rör sig hela tiden. Under en och samma dag kan de korta avtalen förändras med 2-3 öre/kWh medan de längre avtalen kan röra sig med uppåt 1 öre/kWh. Det är inget ovanligt. Ändå kan man prata om en ganska stabil marknad de senaste veckorna. Vi tror att priserna kommer ligga kvar på dagens nivå ett tag till.

Utveckling sedan förra veckan:  Elpris samma

Förväntad utveckling till nästa vecka:  Elpris samma

 
Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
Namn:

Ämne:

Email:

Starta Chatt


Skicka
Avsluta Chatt
Chatta med oss!