Nära och enkelt med passion för miljön

Miljöministern på besök hos Mölndal Energi

  • 10 augusti 2018
Miljöministern på besök hos Mölndal Energi

Igår var miljöminister Karolina Skog på besök hos Mölndal Energi. 
 

Miljöministern invigde bolagets sista etapp i omställningen till fossilfri el- och värmeproduktion genom att tillsammans med Mölndal Energis VD, Christian Schwartz, och styrelseordförande, Jennie Rodin, ta det första spadtaget till den nya tanken för bioolja som ska byggas på gården öster om KVV-byggnaden. 


Miljö har under många år varit ett centralt område för Mölndal Energi och som energiföretag har vi en viktig roll att spela i omställningen till ett hållbart samhälle. Företagets resa mot fossilfri produktion påbörjades med bygget av det biobränsleeldade Riskulla kraftvärmeverk, som invigdes 2010. Sedan dess har arbetet fortsatt genom utfasning av torv som bränsle, samt ombyggnationer för att ersätta fossil olja med bioolja vid spetslast. Dessutom är alla transporter med företagets egna fordon fossilfria. 


Nu tas det sista steget - en tank för bioolja ersätter den gamla oljetanken - för att nå målet att vara ett fossilfritt företag senast vid årsskiftet. 
 

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
Namn:

Ämne:

Email:

Starta Chatt


Skicka
Avsluta Chatt
Chatta med oss!