Nära och enkelt med passion för miljön

Mölndal Energi är ett fossilfritt företag

  • 14 januari 2019

Vid årsskiftet uppnådde Mölndal Energi en viktig milstolpe i vår strävan mot att skapa ett hållbart samhälle. Vi är nu ett av de första energiföretagen i Sverige med fossilfri egen produktion av el, fjärrvärme och fjärrkyla samt fossilfria egna transporter. 

Genom ett målmedvetet arbete har vi lyckats minska vår klimatpåverkan och bli ett fossilfritt företag. Vi har bland annat ersatt fossilolja med bioolja i fjärrvärmeproduktionen, våra arbetsfordon och arbetsmaskiner drivs med vegetabilisk olja och vi har möjliggjort för våra medarbetare att använda elbilar, elcyklar och cyklar när de reser i tjänsten. 

Mölndal Energi är en föregångare och vi kommer att fortsätta vårt arbete för bidra ytterligare till omställningen mot ett hållbart samhälle. 

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
Namn:

Ämne:

Email:

Starta Chatt


Skicka
Avsluta Chatt
Chatta med oss!