Nära och enkelt med passion för miljön

Mölndal Energi har Sveriges 7:e lägsta pris för elnät!

  • 20 juni 2018

Den årliga Nils Holgersson-rapporten* från HSB m fl. visar ännu en gång att Mölndal Energi har ett av Sveriges lägsta priser för elnät. Detta år en fin 7:e plats av 290 undersökta elnät.

Undersökningen använder sig av metoden att förflytta ett typhus mellan landets alla kommuner och jämföra kostnaderna. I rapporten analyseras elnät i samtliga landets 290 kommuner. Enligt Nils Holgersson-rapporten blir elnätpriset för typfastigheten 54,9 öre/kWh i Mölndal Energis elnät. Medel är 93,3 öre/kWh och i det dyraste elnätet är priset 145,2 öre/kWh, alltså nästan 3 gånger så högt.

I närområdet kan man jämföra Mölndal Energis priser med ett elnätpris i Kållered och Lindome på 101,8 öre/kWh (plats 162), Göteborg 61,3 öre/kWh (plats 18), Härryda 88,9 öre/kWh (plats 117) och Kungsbacka 108,6 öre/kWh (plats 170).

Nils Holgersson-rapporten redovisar även hur mycket elnätpriset höjts sedan 2014. Mölndal Energi har under denna tid höjt priset med 6,5 %.

Skillnaden mot de prishöjningar de tre stora elnätägarna gjort sedan 2014 är slående.

Nils Holgersson redovisar inte avbrottsstatistik men även här ligger Mölndal Energi bra till.

VD, Christian Schwartz kommenterar rapporten från Nils Holgerssons avgiftsstudie för år 2018 på följande sätt:

”Vi har ett långsiktigt sätt att arbete med vårt elnät. Tack vare det kan vi bibehålla låga nätavgifter och ha ett välfungerande elnät. Energimarknads-inspektionen, EI, har de senaste 20 åren regelbundet bytt reglermodell och på så vis varierat incitament och uppmuntrat olika former av kortsiktiga satsningar. Mölndal Energi har hela tiden betonat kundnytta, långsiktighet och vikten av att leverera ett prisvärt elnät oavsett vad man hittat på från myndighetshåll. Så genom att ha kundfokus, högt branschkunnande och god framförhållning kan vi ha ett lågt pris samtidigt som det varit få avbrott i vårt elnät. Vår långsiktighet och medarbetarnas mycket goda arbete har därmed skapat stor nytta för våra kunder.”

Sammantaget har en kund hos Mölndal Energi bland de lägsta nätavgifterna i landet och dessutom ett elnät med hög kvalitet och få avbrott.

 

* Nils Holgersson-rapporten är en sammanställning av värme-, varmvatten-, VA-, el- och renhållningskostnader för samtliga kommuner i Sverige. Rapporten produceras av Avgiftsgruppen där HSBs Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige ingår. Fler lokala uppgifter finns på www.nilsholgersson.nu.

Undersökningsmetoden går ut på att ”förflytta” en bostadsfastighet genom landet och jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning.

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
Namn:

Ämne:

Email:

Starta Chatt


Skicka
Avsluta Chatt
Chatta med oss!