Nära och enkelt med passion för miljön

Mölndal Energi har Sveriges 8:e lägsta pris för elnät

  • 17 oktober 2016
Mölndal Energi har Sveriges 8:e lägsta pris för elnät
Den årliga Nils Holgersson-rapporten* från HSB m fl. visar ännu en gång att Mölndal Energi har ett av Sveriges lägsta priser för elnät. Detta år en fin 8:e plats av 290 undersökta elnät. 

Undersökningen använder sig av metoden att förflytta ett typhus mellan landets alla kommuner och jämföra kostnaderna. I rapporten analyseras elnät i samtliga landets 290 kommuner. Enligt Nils Holgersson-rapporten blir elnätpriset för typfastigheten 52,7 öre/kWh i Mölndal Energis elnät medan den i det dyraste elnätet är 115,9 öre/kWh, alltså mer än dubbelt så högt.

I närområdet kan man jämföra Mölndal Energis priser med ett elnätpris i Kållered och Lindome på 93,3 öre/kWh (plats 194), Göteborg 59,1 öre/kWh (plats 23), Härryda 80,5 öre/kWh (plats 119) och Kungsbacka 89,7 öre/kWh (plats 157).

Nils Holgersson redovisar inte avbrottsstatistik men även här ligger Mölndal Energi mycket bra till. 

VD, Christian Schwartz kommenterar rapporten från Nils Holgerssons avgiftsstudie för år 2016 på följande sätt:
- Vi har genom ett långsiktigt arbete med vårt elnät kunnat bibehålla låga nätavgifter. Genom god framförhållning och långsiktigt underhåll har detta åstadkommits samtidigt som vi haft få avbrott och störningar i vårt elnät. Vår långsiktighet och medarbetarnas mycket goda arbete har därmed kommit våra kunder till stor nytta. 

Sammantaget har en kund hos Mölndal Energi bland de billigaste nätavgifterna i landet och dessutom ett elnät med hög kvalitet och få avbrott.

* Nils Holgersson-rapporten är en sammanställning av värme-, varmvatten-, VA-, el- och renhållningskostnader för samtliga kommuner i Sverige. Rapporten produceras av Avgiftsgruppen där HSBs Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige ingår. Fler lokala uppgifter finns på www.nilsholgersson.nu.
Undersökningsmetoden går ut på att ”förflytta” en bostadsfastighet genom landet och jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning.


Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
Namn:

Ämne:

Email: