Nära och enkelt med passion för miljön

Mölndal Energi levererar fjärrkyla till Mölndals sjukhus

  • 7 mars 2018

Mölndal Energi inleder i maj i år leveranser av 3 MW fjärrkyla årligen till Mölndals sjukhus. Detta är innebörden av ett avtal med Västfastigheter och gäller försörjningen av kyla till samtliga fastigheter på sjukhuset. Västfastigheter gör detta för att höja säkerheten och skapa dubbla försörjningssystem. För Mölndal Energi är det ett glädjande kundtillskott på den ökande marknaden för fjärrkyla.
Mölndal Energis VD Christian Schwartz är nöjd med det nya stora avtalet om fjärrkyla till Mölndals sjukhus:
- Vår mångåriga och stora samverkan med Västfastigheter tar nu ytterligare ett steg. Vår nya produkt - Fjärrkyla - har på kort tid blivit starkt efterfrågad av många kunder och att nu teckna ett så stort avtal med Västfastigheter känns mycket bra.   
Energibranschen ser generellt en växande marknad inom fjärrkyla. Energibolagen blir då leverantör av ett bra inomhusklimat som styrs med värme och kyla beroende på årstid. Mölndal Energi har sedan det gångna året anslutit SCA-huset samt kvarteret Hajen och nya Gallerian.
Richard Lundström, som hållit i affären på marknadssidan inom Mölndal Energi, säger så här:
– Avtalet med Västfastigheter innebär att vi går vidare med att utveckla fjärrkylamarknaden. För kunderna är det enkelt. De väljer en bekymmerslös och framtidssäkrad lösning där vi som energibolag sedan tar det fulla ansvaret. Det skapar trygghet och ökad tillförlitlighet för kunderna.
Västfastigheter, som sköter bland annat alla sjukhus i Västra Götaland, vill med lösningen i Mölndal leva upp till kravet på robusta sjukhus från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap), säger Peter Hadartz, teknisk förvaltare på Mölndals sjukhus på Västfastigheter:
– För oss är detta i första hand ingen miljöinvestering, utan vi vill höja säkerheten med en extern leverantör som komplement till vår egen kylcentral för produktion av fjärrkyla.
Leveranserna av kyla inleds i maj månad i år. Parterna för en dialog om att även försörja samtliga byggnader vid Mölndals sjukhus på sikt.
Kylan till Mölndals sjukhus ska produceras i en bergrumsanläggning i centrala Mölndal. Där producerades fjärrvärme under åren 1964-1984. Då byggdes Riskullaverket för värmeproduktionen. Sedan dess har bergrumsanläggningen legat i malpåse.
 

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
Namn:

Ämne:

Email:

Starta Chatt


Skicka
Avsluta Chatt
Chatta med oss!