Nära och enkelt med passion för miljön

Mölndal Energi ställer om till fossilfritt!

  • 23 januari 2018

Mölndal Energi är ett av de första energiföretagen i Sverige som kommer att ha fossilfri egen produktion och fossilfria egna transporter. 
Som en del i det arbetet har bolaget gått med i regeringens initiativ Fossilfritt Sverige. 
 

Som ett led i arbetet med att öka användningen av förnybara bränslen slutade Mölndal Energi under 2017 att elda med torv. Nu byggs oljesystemet om för att klara av bioolja. Den 31 december 2018 kommer Mölndal Energis produktion av el, fjärrvärme och fjärrkyla att vara fossilfri. 
 

Redan nu finns en HVO-tank som driver bolagets arbetsfordon och arbetsmaskiner. Dessutom har en transportpool med elbilar, elcyklar och cyklar för bolagets persontransporter etablerats. Idag får alla elhandelskunder el från helt förnybara källor som vind, biobränsle och vattenkraft. 
 

-    Vi har gått med i initiativet Fossilfritt Sverige för att vara med och visa att det går att ställa om, säger Christian Schwartz, VD för Mölndal Energi. 

-    Det är ett långsiktigt och målmedvetet arbete som gjort det möjligt för oss som bolag att ta alla de här viktiga stegen mot det förnybara samhället. Vi är väldigt stolta över vårt arbete, men vi är inte nöjda där. Vi kommer att fortsätta vårt målinriktade arbete inom andra viktiga områden och agera möjliggörare för fortsatt omställning, avslutar Christian Schwartz. 

 

Initiativet Fossilfritt Sverige
Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. För att nå dit krävs att alla aktörer i samhället arbetar aktivt med att minska utsläppen. Regeringen har därför startat initiativet Fossilfritt Sverige för att synliggöra aktörer som bidrar till att lösa klimatfrågan och uppnå målet om ett fossilfritt samhälle. 

Läs mer om initiativet här.

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
Namn:

Ämne:

Email:

Starta Chatt


Skicka
Avsluta Chatt
Chatta med oss!