Nära och enkelt med passion för miljön

Rekordår för Mölndal Energis vindkraft

  • 3 januari 2018

2017 blev ett för vindkraft gynnsamt år. Mölndal Energis tre vindkraftverk producerade hela 17 676 000 kWh förnybar el under året. Det var nytt produktionsrekord för Mölndal Energis vindkraftverk.

17 676 000 kWh motsvarar den el ca 10 000 lägenheter använder på ett år.

Vindkraften har också den fördelen att den producerar mest el under vinterhalvåret när behovet av el i Sverige är som störst.

Mölndal Energis tre vindkraftverk är belägna i Håkantorp (vid Vara), Kvantenburg (vid Mellerud) samt Hällevadsholm.

Nedanstående bild visar hur mycket el vindkraftverken levererat varje månad 2017.

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
Namn:

Ämne:

Email: