Nära och enkelt med passion för miljön

Rekordvinst för Mölndal Energi: Snart helt fossilfri produktion

  • 30 januari 2018

Det blåser medvind för Mölndal Energi. Trots fjolårets milda väder – och därtill prisras på elcertifikaten – gör koncernen sitt starkaste resultat någonsin, inemot 91 miljoner kronor. 

Bolaget är offensivt på miljöområdet och kommer under innevarande år att ta sista steget till en helt fossilfri egen produktion över hela linjen. Mölndal Energi är också ett av landets större elhandelsföretag med drygt 100.000 kunder – en femdubbling på fem år.

Det sista steget för övergång till en helt fossilfri produktion sker genom att en värmepanna just nu byggs om för att ersätta oljesystemet med bioolja. Företaget slutade under 2017 med torveldning till förmån för biobränslen. 

Mölndal Energi vill leva som man lär. Därför finns nu en transportpool med elbilar, elcyklar och cyklar för bolagets persontransporter. Christian Schwartz, Mölndal Energis vd, är stolt över att verka i en expansiv region och kommenterar det gångna året så här:

–  Vi vill tillhöra de tongivande regionalt, men även stimulera kollegor i övriga landet, att förverkliga ett fossilfritt samhälle. Vi vill vara en möjliggörare för detta. Därför är Mölndal Energi också med i regeringens initiativ "Fossilfritt Sverige". Genom de steg vi vidtar under år 2018 blir vi före stundande årsskifte ett av de första energiföretagen i landet som kan ståta med helt fossilfri produktion – både inom el, fjärrvärme och fjärrkyla.

– Vi visar i handling vart vi vill nå. Likaså vad som är möjligt. Det är genom goda miljöprestanda och god service till kunderna som vi också framöver kan värna en fortsatt stark position på marknaden. Kunderna ska veta att den som väljer Mölndal Energi är del i en miljö- och klimatmässigt gynnsam utveckling.
 

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
Namn:

Ämne:

Email:

Starta Chatt


Skicka
Avsluta Chatt
Chatta med oss!