Nära och enkelt med passion för miljön

FÖRETAGSFAKTA

Mölndal Energi består av två bolag - Mölndal Energi AB och dess dotterbolag Mölndal Energi Nät AB. Ägare är Kvarnfallet Mölndal AB, som är ett av Mölndals stad helägt aktiebolag.

Mölndal Energi erbjuder el, fjärrvärme och energitjänster till privatpersoner och företag. Inom Mölndals tätort och Pixbo driver bolaget elnätverksamhet. Mölndal Energi är ett kvalitetsmedvetet företag som lever efter mottot nära, enkelt och med passion för miljön.

Läs Mölndal Energis Årsredovisning 2018
 

Mölndal Energi AB i siffror (2018)

Kunder: 100 000 st
Energi: 402 GWh producerad fjärrvärme
117 GWh egenproducerad el
1 153 GWh såld el.
Omsättning:  1 004 Mkr 
Antal anställda: 108


Mölndal Energi Nät AB i siffror (2017)

Kundanläggningar: 22 787 st
Elnät: 848 km
Omsättning:  123 Mkr 
Antal anställda: 5


Koncernen Mölndal Energi är kvalitets-, miljö och arbetsmiljöcertifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001


Bankgironummer: 

Mölndal Energi AB, med OCR-nummer  5244 -8420
Övriga betalningar  5825-0754


Organisationsnummer:

Mölndal Energi AB  556488 - 8518
Mölndal Energi Nät AB  556509 - 4587

 

Namn:

Ämne:

Email:

Starta Chatt


Skicka
Avsluta Chatt
Chatta med oss!