M�lndal Energi

FÖRETAGSFAKTA

Mölndal Energi består av två bolag - Mölndal Energi AB och dess dotterbolag Mölndal Energi Nät AB. Ägare är Kvarnfallet Mölndal AB, som är ett av Mölndals stad helägt aktiebolag.

Mölndal Energi erbjuder el, fjärrvärme och energitjänster till privatpersoner och företag. Inom Mölndals tätort och Pixbo driver bolaget elnätverksamhet. Mölndal Energi är ett kvalitetsmedvetet företag som lever efter mottot nära, enkelt och med passion för miljön.
Läs Mölndal Energis årsredovisning 2016

Mölndal Energi AB i siffror (2016)

Kunder: 115 000 st
Energi: 380 GWh producerad fjärrvärme
112 GWh egenproducerad el
1 312 GWh såld el.
Omsättning:  1 219 Mkr 
Antal anställda: 103

Mölndal Energi Nät AB i siffror (2016)

Kundanläggningar: 21 897 st
Elnät: 820 km
Omsättning:  110 Mkr 
Antal anställda: 4

Koncernen Mölndal Energi är kvalitets-, miljö och arbetsmiljöcertifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001

Bankgironummer: 

Fjärrvärme Bankgiro ocr 5426 - 2621
Mölndal Energi AB 5825 - 0754
Mölndal Energi Nät AB 5946 - 3695

Organisationsnummer:

Mölndal Energi AB  556488 - 8518
Mölndal Energi Nät AB  556509 - 4587

 

 

Namn:

Ämne:

Email: