Nära och enkelt med passion för miljön

FÖRETAGSLEDNING

Verkställande direktör
Christian Schwartz

Vice VD tillika Marknadschef
Peter Maksinen

Fjärrvärmechef
Lena Olsson Ingvarson

Chef Energiservice tillika Elnätschef
Per Hoflund

Ekonomichef
Lars Lindberg

Personalchef
Margareta Åkesson
 

Samtliga i företagsledningen nås via vår växel:

031 - 86 65 00

 

VD Christian Schwartz
 
VD Christian Schwartz
Namn:

Ämne:

Email: