M�lndal Energi

FÖRETAGSLEDNING

Verkställande direktör
Christian Schwartz

Vice VD tillika Marknadschef
Peter Maksinen

Fjärrvärmechef
Lena Olsson Ingvarson

Chef Energiservice tillika Elnätschef
Per Hoflund

Ekonomichef
Lars Lindberg

Personalchef
Margareta Åkesson
 

Samtliga i företagsledningen nås via vår växel:

031 - 86 65 00

 

VD Christian Schwartz
 
VD Christian Schwartz
Namn:

Ämne:

Email: