Nära och enkelt med passion för miljön

Mölndal Energi på 60 sekunder

  • Mölndal Energi är ett kommunägt energibolag som utvecklar och erbjuder prisvärda och hållbara energilösningar till kunder i både Mölndal och övriga Sverige. Vinsterna återinvesteras i verksamheten eller går tillbaka till mölndalsborna.
  • Mölndal Energi är organiserat i fem affärsområden, Kraft och värme, Fjärrvärmenät, Elnät, Elhandel och Vindkraft.
  • Mölndal Energi har 103 medarbetare.
  • Nettoomsättningen för koncernen är 1 219 Mkr.
  • I dagsläget har bolaget närmare 115 000 elhandelskunder, 21 000 elnätskunder och 2 000 fjärrvärmekunder. Under 2016 har vi börjat leverera kyla till vår första fjärrkylekund.
  • I den årliga Nils Holgersson rapporten blev resultatet att vår fjärrvärme ligger prismässigt under genomsnittet och att vårt elnät har 8:e lägsta elnätpriset av 290 undersökta kommuner.
  • Mölndal Energi äger tre vindkraftverk, ett på Dalboslätten söder om Mellerud, ett i Håkantorp utanför Vara och ett i Tanum. Samtliga har en generatoreffekt på 2 000 kW.
  • Produktionen av fjärrvärme och el i Riskullaverket skedde under 2016 till största delen med biobränsle.
Namn:

Ämne:

Email:

Starta Chatt


Skicka
Avsluta Chatt
Chatta med oss!