Nära och enkelt med passion för miljön

Våra anläggningar

Vår huvudproduktionsanläggning är Riskullaverket som består av en hetvattencentral och ett kraftvärmeverk. Hetvattencentralen togs i drift 1984 och omfattar en 40 MW fastbränslepanna med rökgaskondensering och en 50 MW oljepanna.

Kraftvärmeverket togs i drift hösten 2009 och består av en biobränsleeldad ångpanna med 80 MW ångeffekt, turbin 27 MW och rökgaskondensering på 25 MW. Utöver dessa har Mölndal Energi ett antal mindre panncentraler och pumpstationer.

Hösten 2016 började vi att producera Fjärrkyla till våra kunder. Första kunden var SCA-huset och under 2017 anslöts föreningen Hajen. Anläggningen ligger där vår första fjärrvärmeanläggning låg i ett bergrum i centrala Mölndal. Anläggningen består av tre kylmaskiner och en värmeväxlare för frikyla.

Namn:

Ämne:

Email:

Starta Chatt


Skicka
Avsluta Chatt
Chatta med oss!