Nära och enkelt med passion för miljön

ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR RISKULLAVERKET

Mölndal Energi AB har lämnat  in en ansökan om förnyat miljötillstånd för vårt kraftvärmeverk Riskullaverket.

I Riskullaverket produceras fjärrvärme och el till Mölndals kommun. Den förändring som ansökan avser innebär, jämfört med dagens verksamhet, i huvudsak en utökning av de olika typer av bränslen som förbränns i Riskullaverket. Det tillkommande bränslet utgörs huvudsakligen av utsorterat och krossat träavfall, en regional resurs från närområdet.

Läs mer i samrådsunderlaget

Ansökan är inlämnad till Länsstyrelsen 26 oktober 2015.  
Beslut från Miljöprövningsdelegationen 29 september 2016.
Mölndal Energi överklagade beslutet avseende 6 villkorspunkter 26 oktober 2016.
Mark och miljödomstolen beslutade 2017-06-12 att på 5 punkter gå oss tillmötes.
Domen och det nya miljötillståndet vinner Laga kraft 4 juli 2017.
 

 

 

Namn:

Ämne:

Email:

Starta Chatt


Skicka
Avsluta Chatt
Chatta med oss!