Nära och enkelt med passion för miljön

Om oss > Vi tar ansvar > Kvalitet

KVALITET

Mölndal Energi bedriver ett aktivt kvalitetsarbete och är certifierade enligt ISO 9001. Utifrån våra kunders mest betydande behov och krav har vi identifierat kvalitetsaspekter som utgör fokus för vårt kvalitetsarbete. Vår kvalitetspolicy tydliggör vår ambition. 

Kvalitetspolicy för koncernen Mölndal Energi 

Med lyhördhet och effektivitet ger vi våra kunder bättre energilösningar än våra konkurrenter. Vår vision är att vara en ledande aktör i omställningen till ett hållbart samhälle och ha Sveriges nöjdaste kunder.

Genom att kontinuerligt hålla oss uppdaterade om våra kunders och övriga intressenters behov och förväntningar utformar vi erbjudanden som lever upp till tillämpliga krav och gör våra kunder nöjda. Synpunkter från kunder, egna och andras lärdomar ska bidra till vårt aktiva kvalitetsarbete. Med god uppföljning, handlingsplaner och konkreta mål utvecklas vi steg för steg och säkerställer att vi följer med i en föränderlig värld och genererar ständiga förbättringar.

Varje medarbetare ska bidra och ansvarar för att leverera utifrån Mölndal Energis grundläggande värderingar och våra kunders ständigt förändrade behov och förväntningar. Företagsledningen ska stödja verksamheterna i deras kvalitetsarbete, följa upp kvalitetsmål samt avsätta resurser för kvalitetsarbete, för att på detta sätt säkerställa kontinuerlig kvalitetsutveckling. 

Vill du veta mer om vårt kvalitetsarbete eller har du tips på hur vi kan bli bättre? Kontakta oss!

Namn:

Ämne:

Email:

Starta Chatt


Skicka
Avsluta Chatt
Chatta med oss!