Nära och enkelt med passion för miljön

Om oss > Vi tar ansvar > Kvalitet

KVALITET

Mölndal Energi bedriver ett aktivt kvalitetsarbete och är certifierade enligt ISO 9001. Utifrån våra kunders mest betydande behov och krav har vi identifierat kvalitetsaspekter som utgör fokus för vårt kvalitetsarbete. Vår kvalitetspolicy tydliggör vår ambition. 

Kvalitetspolicy för koncernen Mölndal Energi 

Mölndal Energi är det nära energiföretaget som ser kundernas behov. Med långsiktighet, affärsmässighet och miljöengagemang skapar vi värde.

Genom enkelhet, professionalism och god service strävar vi mot vår vision att ha Sveriges nöjdaste kunder.

Synpunkter från kunder, egna och andras lärdomar ska bidra till vårt aktiva kvalitetsarbete.
Vi ska arbeta tillsammans i laganda med kunden i fokus. Varje medarbetare ska bidra och ansvarar för att leverera utifrån våra kunders ständigt förändrade behov och förväntningar.

Företagsledningen ska stödja verksamheterna i deras kvalitetsarbete, följa upp kvalitetsmål samt avsätta resurser, för att på detta sätt säkerställa kontinuerlig kvalitetsutveckling. 

Vill du veta mer om vårt kvalitetsarbete eller har du tips på hur vi kan bli bättre? Kontakta oss!

Namn:

Ämne:

Email: