Nära och enkelt med passion för miljön

Om oss > Vi tar ansvar > Medarbetare

MEDARBETARE

Mölndal Energi arbetar för att vara en säker och attraktiv arbetsplats där alla medarbetare arbetar i en hälsosam arbetsmiljö och är cerifierade enligt OHSAS 18001:2007. Vi vill på Mölndal Energi öka engagemanget och trivseln vilket ger mer tillfredsställda och effektiva medarbetare så att risken för olycksfall och ohälsa minimeras. Några exemepl på vad vi gör:

 

 • HLR/ABC utbildning kontinuerligt till alla (vart 3:e år)
 • Två hjärtstartare finns på företaget
 • Ekologisk frukt till alla
 • Krav och rättvisemärkt kaffe till alla
 • Miljöbilar som personalbilar
 • Cykelmekardag
 • Två tjänstecyklar
 • Massage på jobbet
 • Hälsoundersökning/profil till alla kontinuerligt (vart 3:e år)
 • Eget motionsrum

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR KONCERNEN MÖLNDAL ENERGI

Mölndal Energi arbetar för att vara en säker och attraktiv arbetsplats där alla medarbetare arbetar i en hälsosam arbetsmiljö.

Detta gör vi genom att;

 

 • tillvarata varje medarbetares kompetens och förmåga
 • visa varje medarbetare respekt
 • ständigt arbeta för att förbättra vår arbetsmiljö
 • arbetsmiljöarbetet överensstämmer med de lagar, avtal och föreskrifter samt övriga krav som gäller för vårt område
 • arbetsmiljöfrågor integreras som en naturlig del i koncernens totala verksamhet och behandlas i direkt anslutning till de vardagliga frågorna
 • ansvarsfördelning och befogenheter är klart formulerade och kända
 • ha en väl fungerande rehabiliteringsverksamhet inom koncernen

Med ovanstående inriktning vill Mölndal Energi öka engagemang och trivsel vilket ger mer tillfredsställda och effektiva medarbetare så att risken för olycksfall och ohälsa minimeras.

Namn:

Ämne:

Email:

Starta Chatt


Skicka
Avsluta Chatt
Chatta med oss!