Nära och enkelt med passion för miljön

MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING

Det globala klimatet håller på att förändras. Som vi ser det finns det bara en väg att gå - vi måste också förändras. Miljöfrågor är något som vi på Mölndal Energi brinner för och arbetar mycket aktivt med. Det råder inga tvivel om att energiförsörjningen i framtiden måste bli klimatneutral och energieffektiv. Som kommunalt energibolag har vi ett stort ansvar. Det tar vi på största allvar.

Mölndal Energi bedriver ett omfattande miljöarbete i samtliga av bolagets processer. Som energibolag fokuserar vi framför allt på uppgiften att minska växthuseffekten. Det gör vi genom att hela tiden nogsamt följa och reducera utsläppen av farliga ämnen som koldioxid i vår el- och värmeproduktion. 

Vi har valt att angripa våra miljöutmaningar på följande sätt:

1. Vi ska minska miljöpåverkan från vår egen produktion
Mölndal Energi har byggt ett nytt biobränsle-eldat kraftvärmeverk. Miljardinvesteringen Riskulla kraftvärmeverk togs i drift sent på hösten 2009 och är Mölndal stads största miljösatsning genom tiderna.

2. Vi ska erbjuda våra kunder produkter med låg miljöpåverkan
Inte alla vet att fjärrvärmen har betytt mer än någon annan energiomställning för att minska koldioxidutsläppen i Sverige. Genom fortsatt expansion av fjärrvärmenätet i Mölndal drivs detta miljöarbete vidare. Vi är också stolta över att Mölndal Energi var först i Sverige med att kunna erbjuda både el och fjärrvärme märkt med världens tuffaste miljömärkning, Naturskyddsföreningens miljömärke Bra Miljöval.

3. Vi ska vägleda våra kunder till att välja rätt produkter och använda dem på rätt sätt
Det är enkelt att komma i kontakt med oss. Ringer du till oss behöver du inte sitta i telefonkö eller göra en massa knappval. Mölndal Energis kundservice har mycket hög tillgänglighet och finns till för att svara på frågor men också för att bolla idéer och ge råd kring hur du som privatperson kan minimera din miljöpåverkan, beroende på vilka avtal du väljer. Det är bara att ringa, maila eller komma förbi.

HUR ARBETAR VI?

Grunden i vårt miljöarbete är vår miljöutredning, en djupgående analys av miljöpåverkande faktorer och förutsättningar utanför och inom Mölndal Energi. Utredningen genomförs var femte år samt vid stora förändringar. Den senaste gjordes hösten 2013. Alla medarbetare och bolagets styrelse har fått en grundlig genomgång av miljöutredningen så att vi alla kan arbeta tillsammans för att minska Mölndal Energis miljöpåverkan. Vi har också identifierat vad i verksamheten som påverkar miljön mest - och där åtgärder kan göra mest nytta. Vi kallar det vår miljötopplista. Den revideras varje år. 

Miljöutredningen ligger till grund för en miljöpolicy som som i sin tur bryts ner i årliga miljömål. På så sätt skapas en grön tråd som gör det kontinuerliga miljöarbetet tydligare och hjälper oss att vara säkra på att vi arbetar med rätt saker. 

Mölndal Energi är certifierat för miljö, kvalitet och arbetsmiljö. De integrerade ledningssystemen är de verktyg som säkerställer att miljöarbetet ständigt förbättras. 
 

 

 

 

 

Namn:

Ämne:

Email: