Nära och enkelt med passion för miljön

ENERGIEFFEKTIVISERING

Den bästa kilowattimmen är den sparade, oavsett hur den är producerad. Både din plånbok och miljön tjänar på att du minskar din energiförbrukning. Ofta kommer du långt genom att helt enkelt tänka efter, och att medvetet använda el och annan energi så smart som möjligt i din vardag.
 

Använder jag mycket eller lite el i förhållande till andra konsumenter? 

Man brukar säga att följande årsanvändning av el är normalvärden för olika typer av hushåll:

•Lägenhet: 2000 kWh/år (alltså i huvudsak hushållsel)
•Villa utan elvärme: 5000 kWh/år
•Villa med direktverkande elvärme: 20 000 kWh/år

Variationerna är dock stora mellan hushållen. Har du till exempel tvättmaskin och torktumlare i lägenheten använder du troligen mer el än 2000 KWh/år. Golvvärme i badrummet innebär också mer elanvändning.

Här får du enkla och smarta energieffektiviseringstips:

Spara energi -och dryga ut hushållskassan

Spartips fjärrvärme

Anslut dina vitvaror till varmvattnet

Visste du att...
- Apparater som står i stand by-läge kan stå för upp till 10 procent av din elförbrukning.
- För varje grad du sänker inomhustemperaturen minskar uppvärmningskostnaderna med cirka fem procent.
- Med snålspolande duschar och kranar kan du minska vattenanvändningen med upp till 40 %.
- Om du kokar maten med locket på spar du cirka 30 procent av energin mot om du kokar utan lock.
- En spis med glaskeramikhäll är energisnålare än en spis med gjutjärnsplattor.
- Lågvolts-halogenlampor använder el även när lampan är släckt eftersom transformatorn alltid är på
- Lågenergilampor drar bara en femtedel så mycket el jämfört med vanliga glödlampor. Samtidigt håller de tio gånger längre.

Var kan jag få oberoende rådgivning om tillgängliga energieffektivitetsåtgärder?
 
I varje kommun finns det en energi- och klimatrådgivare. Du kan ringa eller mejla till din kommun för att få kontakt med rådgivaren. Inriktningen på rådgivningen är opartisk, kostnadsfri samt teknikneutral. Ragnar Uppström är energirådgivare i Mölndals stad och erbjuder gratis rådgivning till såväl privatpersoner som småföretag. Ragnar kan man nå på telefon 031-315 13 30.
 

Namn:

Ämne:

Email:

Starta Chatt


Skicka
Avsluta Chatt
Chatta med oss!