Nära och enkelt med passion för miljön

MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING

Det globala klimatet håller på att förändras. Som vi ser det finns det bara en väg att gå - vi måste också förändras. Miljöfrågor är något som vi på Mölndal Energi brinner för och arbetar mycket aktivt med. Det råder inga tvivel om att energiförsörjningen i framtiden måste bli klimatneutral och energieffektiv. Som kommunalt energibolag har vi ett stort ansvar. Det tar vi på största allvar.

Läs vår Hållbarhetsredovisning här.

Varje år tar Mölndal Energi tillsammans med Profu fram ett klimatbokslut som analyserar på vilket sätt Mölndal Energis verksamhet påverkar de globala utsläppen av koldioxid. Vi använder förnybara bränslen för att producera el och värme till våra kunder. Våra egna utsläpp är mycket låga tack vare vår fossilfria produktion. Dessutom ersätter vår el och värme sämre alternativ, vilket innebär att vi faktiskt minskar utsläppen av fossil koldioxid. Hela 155 000 ton koldioxidutsläpp undviks tack vare vår verksamhet. Det är lika mycket som om alla invånare i Mölndal skulle låta bilen stå i drygt två år!

Hela det utökade klimatbokslutet hittar du här.

Vårt ledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001 hjälper oss att systematisera vårt miljöarbete och säkerställer att vi följer lagstiftning och andra bindande krav. Vi bedömer vår miljöpåverkan sett till hela livscykeln och sätter kontinuerligt nya mål för att minimera negativ påverkan och förstärka den positiva påverkan vår verksamhet innebär.

Miljöpolicy för koncernen Mölndal Energi
Vi tillgodoser våra kunders behov av el, fjärrvärme, fjärrkyla och elöverföring med stort miljöengagemang. Vår vision är att vara en ledande aktör i omställningen till ett hållbart samhälle och ha Sveriges nöjdaste kunder. Vi följer självklart de lagar och krav som styr vår verksamhet och strävar ständigt efter att förebygga föroreningar. Vi är sparsamma med de resurser vi använder och försöker i möjligaste mån använda förnybara restbränslen som blivit över i andra verksamheter. Senast 1 jan 2019 har vi fasat ut alla fossila bränslen och är ett helt fossiloberoende företag.

Vi arbetar konsekvent för att miljöfrågorna ska genomsyra hela organisationen och vara en naturlig del i det dagliga arbetet. Vårt ledningssystem utgör organisationens ryggrad och hjälper oss med hur vi ska arbeta praktiskt, vi försöker ständigt uppdatera systemet så att vi kan uppnå ännu bättre miljöprestanda.

Vi ska åstadkomma största möjliga miljönytta i enlighet med följande riktlinjer:

  • - Minimera mängden icke förnybart bränsle i vår produktion
  • - Optimera vår energi- och resursanvändning
  • - Öka försäljningen av fjärrvärme
  • - Enbart sälja förnybar el
  • - Undersöka nya användningsområden för vår aska
  • - Minska negativ miljöpåverkan från våra och våra leverantörers transporter
  • - Ställa särskilda miljökrav vid miljökritiska inköp

 

 

 

Namn:

Ämne:

Email:

Starta Chatt


Skicka
Avsluta Chatt
Chatta med oss!