Nära och enkelt med passion för miljön

Priser & avtal > Företag > Elhandelsavtal

ELHANDELSAVTAL

Att lägga en strategi för företagets energiupphandling kan vara en tidskrävande uppgift. Att det finns pengar att spara vet de flesta men att följa med i marknadens svängningar och få rätt kunskapsunderlag kan vara svårt. Våra kunder har alla olika förutsättningar och därför har vi utvecklat en rad olika produkter och avtal, nedan kan du se vilka olika sorters avtal som vi erbjuder. Klicka på boxen för att läsa mer om vad ett specifikt avtal innebär. Oavsett vilka förutsättningar eller vilka behov ni har hjälper vi er att välja rätt avtalsform. För rådgivning, kontakta oss.

Rörligt pris
Utnyttja möjligheterna att alltid betala aktuellt marknadspris. Priset följer den nordiska elbörsen. Självklart kan ni när som helst binda ert pris till ett fastprisavtal.
I vårt Rörligt prisavtal ingår vår tjänst Prisbevakning. Att elpriset varierar kraftigt är välbekant för de flesta. Det är inte bara tidskrävande att själv bevaka marknadens svängningar utan förutsätter även en djupare inblick i de faktorer som påverkar prisutvecklingen. Vi bevakar och analyserar marknaden, ger råd baserat på marknadsläget om inköpstillfälle och avtalslängd.
Detta ger de bästa förutsättningarna att hålla nere energikostnaderna och ni kan fokusera på er verksamhet.

 

Fast pris
Elpriserna kan variera kraftigt och det kan vara tidskrävande och svårt att själv bevaka marknadens svängningar. Med ett fastprisavtal behöver du inte oroa dig för plötsliga uppgångar i elpriset. Du kan binda ditt elpris under en kortare eller längre tid Har ni en verksamhet där det är viktigt med jämna och stabila kostnader över tiden? Då kan ni genom ett fast prisavtal försäkra er mot marknadens svängningar och prishöjningar. Vi ger råd om bindningstillfälle och bindningstid. 

Vintersäkring
Med Vintersäkring slipper du att drabbas av höga elpriser på vintrarna. Du vet alltid vad din el kommer att kosta mellan 1 november och 30 april. Då har du ett fast elpris. Under resten av året har du rörligt pris och kan därför vara med och utnyttja de låga priser som ofta uppstår på sommaren och hösten.

Mixpris
Med Mixpris binder du hälften av elförbrukningen till ett fastpris och andra hälften behåller du rörlig. En avtalsform som kan passa dig som tror att rörligt pris är billigast i längden men inte vill ta hela risken att priset tillfälligt stiger kraftigt. Går det rörliga priset upp så påverkar det bara hälften av din elförbrukning. Ett smart elhandelsavtal, lagom risk och lagom säkerhet!

Tillsvidarepris
Om du har Mölndal Energi som elleverantör men inte har valt ett avtal får du ett tillsvidarepris. Priset följer marknaden och ändras varje månad.

Förnybar el
Elen är 100 procent förnybar och kommer endast från förnybara källor som vatten och biobränsle. Vi säkerställer att elen är förnybar genom att köpa in ursprungsgarantier i motsvarande mängd som din årliga elanvändning. Elen har mycket låg miljöpåverkan.

Bra Miljöval el
Elen är märkt med Svenska Naturskyddsföreningens symbol Bra Miljöval som är världens tuffaste miljömärkning och är vår bästa miljöprodukt. Elen är 100 procent förnybar och kommer endast från förnybara källor som vatten och biobränsle. Vi säkerställer att elen är förnybar genom att köpa in ursprungsgarantier i motsvarande mängd som din årliga elanvändning. Förutom detta ställs även en mängd andra krav för att t ex skydda den biologiska mångfalden, säkerställa att biobränsle inte kommer från skyddsvärda skogar och säkerställa ett livscykelperspektiv på elens miljöpåverkan. För varje såld MWh Bra Miljöval avsätts medel till olika miljöfonder som säkerställer snabb miljönytta från t ex energieffektiviseringsprojekt. Bra Miljöval revideras årligen av extern part för att säkerställa kravuppfyllelse.

Namn:

Ämne:

Email: