Nära och enkelt med passion för miljön

ELNÄTSPRISER HÖGSPÄNNING EFFEKTKUND

Nedan tabell gäller från och med 2017-03-01 
Till samtliga avgifter tillkommer mervärdeskatt.

 

Nätavgift

Fast avgift: 11 500 kr/år

Effektavgift: 264 kr/kW år

Överföringsavgift: 5,8 öre/kWh. Tillkommer energiskatt 33,1 öre/kWh exkl. moms. Du som kund kan ansöka hos Skatteverket om återbetalning av energiskatt, beroende på vad för typ av verksamhet ditt företag bedriver. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om hur du går tillväga. 

 


AVGIFTSBESTÄMMELSER
Högspänning, effektkund

1. Mölndal Energi Nät AB bestämmer leveransspänningen. 


2. Den utnyttjade aktiva respektive reaktiva effekten anses vara det högsta värdet för uttagen medeleffekt per timme. 

3. Effektavgift utgår för den abonnerade effekten. Om den utnyttjade aktiva effekten överstiger den abonnerade, utgår för den överuttagna effekten en särskild avgift. 

4. Reaktiv effekt medges med högst 50%. Härvid bestäms procentgränsen som för- hållandet mellan utnyttjad reaktiv effekt i kVAr och abonnerad aktiv effekt i kW. Om den utnyttjade reaktiva effekten överstiger gränsen för tillåten uttagen, utgår för den överuttagna effekten särskild avgift. 

5. Abonnemangets storlek skall fastställas i förväg och gäller ett kalenderår i sänder enligt överenskommelse. Höjning av abonnemanget under året kan dock ske efter särskild överenskommelse. 

6. För högspänningskunder med uppmätning på lågspänningssidan görs ett tillägg på samtliga avgifter med 2%. 

7. Nätavgiften gäller normal leveranssäkerhet. Vid förhöjd leveranssäkerhet kan extra avgifter tillkomma.

 

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ELNÄT FÖRETAG

Allmänna avtalsvillkor Nät 2012 N och Nät 2012 H

Namn:

Ämne:

Email:

Starta Chatt


Skicka
Avsluta Chatt
Chatta med oss!