Nära och enkelt med passion för miljön

ELNÄTSPRISER LÅGSPÄNNING EFFEKTKUND

Nedan tabell gäller från och med 2017-03-01
Till samtliga avgifter tillkommer mervärdeskatt.

Nätavgift

Fast avgift: 11 500 kr/år

Effektavgift: 302 kr/kW år

Överföringsavgift: 10,7 öre/kWh. Tillkommer energiskatt 33,1 öre/kWh exkl. moms. Du som kund kan ansöka hos Skatteverket om återbetalning av energiskatt, beroende på vad för typ av verksamhet ditt företag bedriver. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om hur du går tillväga

 

 

AVGIFTSBESTÄMMELSER 
Lågspänning, effektkund
 

1. Mölndal Energi Nät AB bestämmer leveransspänningen. 

2. Den utnyttjade aktiva respektive reaktiva effekten anses vara det högsta värdet för uttagen medeleffekt per timme. 

3. Effektavgift utgår för den abonnerade effekten. Om den utnyttjade aktiva effekten överstiger den abonnerade, utgår för den överuttagna effekten en särskild avgift. 

4. Reaktiv effekt medges med högst 75%. Härvid bestäms procentgränsen som förhållandet mellan utnyttjad reaktiv effekt i kVAr och abonnerad aktiv effekt i kW. 
Om den utnyttjade reaktiva effekten överstiger gränsen för tillåten uttagen, utgår för den överuttagna effekten särskild avgift. 

5. Abonnemangets storlek skall fastställas i förväg och gäller ett kalenderår i sänder enligt överenskommelse. Höjning av abonnemanget under året kan dock ske efter särskild överenskommelse. 

6. Nätavgiften gäller normal leveranssäkerhet. Vid förhöjd leveranssäkerhet kan extra avgifter tillkomma. 

 

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ELNÄT FÖRETAG

Allmänna avtalsvillkor Nät 2012 N och Nät 2012 H

Namn:

Ämne:

Email:

Starta Chatt


Skicka
Avsluta Chatt
Chatta med oss!