M�lndal Energi

ELNÄTSPRISER LÅGSPÄNNING SÄKRINGSKUND

Nätavgiften har en fast och en rörlig del och är till för att finansiera det elnät ni är anslutna till. Den fasta delen baseras på er säkringsstorlek och den rörliga på hur mycket el som överförs till anläggningen. Moms tillkommer till samtliga nedanstående avgifter.

För varje överförd kilowattimme är avgiften 12,4 öre exkl. moms.
Till samtliga nedanstående avgifter tillkommer mervärdeskatt. 
Den fasta avgiften bestäms av huvudsäkringens storlek enligt följande tabeller:
 

Nätavgift från och med 2017-03-01 

HUVUDSÄKRING

FAST AVGIFT KR/ÅR

16 A och enfas 25 A

1 548

20 A

2 892

25 A

3 192

35 A

4 620

50 A

6 948

63 A

9 516

80 A

12 960

100 A

16 992

125 A

21 612

160 A

28 092

200 A

35 316

Anm.1 Enfasleverans har samma avgifter som 16 A. 

Nätavgift till och med 2017-02-28 

Huvudsäkring i ampere Fast avgift kr/år
16 A 1 416
20 A 2 652
25 A 2 964
35 A 4 296
50 A 6 444
63 A 8 736
Nedanstående abonnemang kan inte nytecknas.
80 A 11 868
100 A 15 564
125 A 19 824
160 A 25 776
200 A 32 400

Anm.1 Enfasleverans 25 A har samma avgift som 16 A.

 

Tillämpningsbestämmelser - Lågspänning, Säkringskund, Näringsidkare

1. Fast avgift erlägges för varje mätpunkt. Avgiften bestäms av storleken på den passdel eller knivsäkring som begränsar kundens mätarsäkring. Ändring av passdel eller knivsäkring får endast ske genom behörig elinstallatör, som har att skriftligt anmäla sådan ändring till Mölndal Energi Nät AB. Den nya fasta avgiften tillämpas därefter från det att anmälan kommit Mölndal Energi Nät AB tillhanda. 
Tröga säkringar av S-märkt typ tillåts. 

2. Nätavgiften gäller för normal leveranssäkerhet. Vid förhöjd leveranssäkerhet kan extra avgifter tillkomma. 

 

Allmänna avtalsvillkor elnät företag

Allmänna avtalsvillkor Nät 2012 N och Nät 2012 H

Namn:

Ämne:

Email: